TILLVÄXTOMRÅDEN

ADR FASTIGHETER VÄXER NORRUT

För ADR Fastigheter är innehav i områden som kan erbjuda attraktiva avkastningsnivåer intressanta. 

Våra utpekade kärnområden är: Stockholm, Sundsvall, Sollefteå, Skellefteå och Mälardalen.

Tillväxt i norra Sverige

För att skapa tillväxt följer ADR Fastigheter aktivt utvecklingen och söker ständigt marknader där tillväxten är stark. Tillväxten just nu är stark i norra Sverige då fler verksamheter, industrier och även svenska försvaret investerar, bygger nytt och etablerar sig här.

Att tillväxten är stark i norra Sverige är till fördel för ADR Fastigheter, eftersom vi redan finns representerade i både Västerbotten och Västernorrland. Samtidigt ger det en tydlig och positiv signal om att fortsätta vår expansion i norra Sverige. 

Tillväxt i Stockholm och Mälardalen

I Stockholm och Mälardalen är efterfrågan hög, det söks ständigt nya bostäder och lokaler. Samtidigt är prisökningarna stora. På ADR Fastigheter bedömer vi att det finns lägre avkastningsmöjligheter i området, men fortsatt god värdeökning. 

ADR Fastigheter fortsätter öka antal innehav i Stockholm och Mälardalen men här handlar det också om att konsolidera fastighetsportföljen och att avyttra de fastigheter som finns i områden med lägre utvecklingspotential.

TOP