STYRELSE

ADR FASTIGHETERS STYRELSE

Leylüfer Özboyaci

Styrelseordförande / Ägare

Agneta Jacobsson

Styrelseledamot

Magnus Söderberg

Styrelseledamot

Daniel Özboyaci

Styrelseledamot

Joakim Forsmark

Styrelseledamot

Robert Özboyaci

Styrelseledamot

Tom Norrgård

Styrelseledamot

ADR Fastigheters styrelse består i dag av styrelseordförande Leylüfer Özboyaci, styrelseledamot Daniel Özboyaci, styrelseledamot Robert Özboyaci, styrelseledamot Magnus Söderberg samt styrelseledamot Tom Norrgård. 

Styrelsen är involverad i beslut kring övergripande strategi, nya fastighetsförvärv samt avyttringar. I bolagets strategi för den närmaste tiden ligger att utöka styrelsen med ett fåtal externa ledamöter i syfte att med ökad kompetens och erfarenhet kunna utveckla bolaget ytterligare, såväl förvärvsmässigt som hållbart och finansiellt.

TOP