FASTIGHETER

FASTIGHETER

Vi äger fastigheter över hela Sverige men har koncentrerat vår portfölj till Stockholmsområdet, Småland, Västra Götaland och Norrland. Vi förvaltar alla våra fastigheter på egen hand och har endast extern fastighetsskötsel på ett fåtal platser. Genom att koncentrera vår portfölj i våra kärnområden har vi kunnat effektivisera drift och underhåll av dessa fastigheter vilket lett till god avkastning.

430 000

Kvadratmeter förvaltad yta

75

% tillväxt föregående år

4 mdkr

I fastighetsvärde

Fördelning av ADR Fastigheters fastighetsyta:

40%

Norra Sverige

32%

Stockholm

28%

Övriga landet

Våra fastigheter ligger i tillväxtområden runt om i landet och vi har som strategi att äga fastigheter som skapar värde och ger långsiktigt god värdeökning på orter där tillväxten är stor. Just nu kan vi se att intresset för att etablera sig i norra Sverige ökar, vilket är positivt för de fastighetsinnehav vi har där. Vår strategi är att fortsätta växa på de orter vi har en stark närvaro och  där vi ser fortsatt tillväxtpotential. 

TOP