AKTIVITETER

AKTIVITETER OCH NYHETER

På den här sidan presenterar vi ett urval av ADR Fastigheters nyheter under året. 

Under 2021 har det gjorts ett antal nyförvärv:

Sollefteå
Den 17 maj förvärvades ADR Sollefteå Bostäder med fastigheterna Sollefteå Tjärnen 3 och Hörnan 1. 

Projektet omfattar 200 bostäder i centrala Sollefteå. Det underliggande marknadsvärdet beräknas till 92mkr för Tjärnen och 6mkr för Hörnan.

 

Sundsvall
Den 21 juni förvärvade ADR Fastigheter, tillsammans med NSI Invest AB Sundsvall, fastigheten Ljusta 3:16. Det är en handelsplats i Birsta, Sundsvall med hyresgäster som Media Markt, Stadium och Arken Zoo. Ägandet delas 50/50 och marknadsvärdet är 180mkr.

 

Sundsvall
I september förvärvades en vårdfastighet i Sundsvall; Sundsvall Västland 26:3. 

Beräknat marknadsvärde 21mkr. 

 

Sundsvall
I september förvärvades även en av bostadsportfölj i området Indal, Sundsvall, vilket omfattar cirka 100 bostäder. Marknadsvärde här beräknas till 40,1mkr. 

 

Skellefteå
I december gjordes ADR Fastigheters största bostadsförvärv hittills; en bostadsportfölj i Skellefteå med cirka 400 bostäder. Marknadsvärdet är 191,4mkr.

TOP